Go to Naturalis.nl

Publication list

delfos, m.j

1 to 3 of 3

 Article: Merodon batumicus, een zweefvlieg nieuw voor de Nederlandse fauna (Diptera: Syprhidae)
M.J. Delfos, P.J. van Helsdingen, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 11 (2000), p. 147-148
 Article: Zweefvliegen van de Nederlandse Waddeneilanden (Diptera: Syrphidae)
M.J. Delfos, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 37 (1987), p. 3-46
 Article: Zweefvliegen van Meijendel (Diptera, Syrphidae)
M.J. Delfos, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 13 (1972), p. 4-8