Go to Naturalis.nl

Publication list

glas, g.h

1 of 1

 Article: Atlas van de Nederlandse vleermuizen 1970-1984, alsmede een vergelijking met vroegere gegevens
G.H. Glas, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 34 (1986), p. 3-97