Go to Naturalis.nl

Publication list

hoogerwerf, a

1 to 10 of 11
1   11

 Article: A further contribution to our Oological knowledge of the Island of Java (Indonesia)
W.Ph.J. Hellebrekers, A. Hoogerwerf, in: Zoologische Verhandelingen, Vol. 88 (1967), p. 1-164
 Article: Een nieuwe ondersoort van Zosterops montana afkomstig van de Goenoeng Papandajan (West Java)
A. Hoogerwerf, L.E. de Boer, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 28 (1947), p. 252-253
 Article: Een oude vondst op Java van de Groote Aalscholver (Phalacrocorax sulcirostris territori (Math.) in het museum te Buitenzorg
A. Hoogerwerf, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 28 (1947), p. 250-251
 Article: Is Zosterops javanica elongata inderdaad goed onderscheidbaar van Zosterops javanica frontalis?
A. Hoogerwerf, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 28 (1947), p. 272-274
 Article: Malacocincla abbotti baweana in het museum te Buitenzorg
A. Hoogerwerf, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 28 (1947), p. 271-271
 Article: On two species of Centropus from the Kangean islands (Aves, Cuculidae)
A. Hoogerwerf, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 40 (1964), p. 119-123
 Article: Over de op Java levende ondersoorten van Cyanoderma melanothorax (Temm.)
A. Hoogerwerf, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 28 (1947), p. 254-260
 Article: Over Dicaeum sanguinolentum sanguinolentum Temm. en Dicaeum sanguinolentum ablutum Rob. & Kloss van West- en Oost-Java
A. Hoogerwerf, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 28 (1947), p. 261-266
 Article: Over het verschil tusschen Pitta guajana guajana en Pitta guajana affinis
A. Hoogerwerf, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 28 (1947), p. 267-270
10   Article: Some Remarks concerning subspecies of Ducula aenea from Celebes and surrounding Islands
A. Hoogerwerf, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 30 (1950), p. 283-288