Go to Naturalis.nl

Publication list

vader, w

1 to 3 of 3

 Article: Terrestrial amphipoda collected in greenhouses in the Netherlands
W. Vader, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 13 (1972), p. 32-36
 Article: Verspreiding en biologie van Haustorius arenarius, de zandvlokreeft, in Nederland (Crustacea, Amphipoda)
W. Vader, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 11 (1969), p. 49-58
 Article: Herkenning en biotoop van de West-Europese Dexaminidae (Crustacea, Amphipoda)
W. Vader, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 11 (1969), p. 59-67