Go to Naturalis.nl

Publication list

bloklander, a

1 to 2 of 2

 Article: Notes on adventive Amphipoda (Crustacea, Malacostraca) on the Dutch coast
J.H. Stock, A.E.M.H. Bloklander, in: Beaufortia, Vol. 1 (1952), p. 1-10
 Article: Over de fossiele mollusken uit de Westerschelde bij Ellewoudsdijk en hun mogelijk herkomst
A. Bloklander, J. Brouwer, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 25 (1945), p. 109-139