Go to Naturalis.nl

Publication list

Burgh, J. van der

1 to 5 of 5

 Article: Cornus mas L. als Nederlands indigeen en de noordgrens van het soortareaal
J. van der Burgh, F.P. Jonker, F.P.M. Bunnik, D. Landsmeer, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 11 (1983), p. 282-290
 Article: Wood-remains from the Lower Pleistocene of Tegelen (The Netherlands)
J. van der Burgh, in: Scripta Geologica, Vol. 25 (1974), p. 1-35
 Article: Possibilities of correlating wood and pollen data from the Rhenish browncoal
J. van der Burgh, in: Mededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht, Vol. 294 (1967), p. 279-284
 Article: Über einige fossile Palmenartige Hölzer aus den Östlichen Niederlanden
J. van der Burgh, J.E. Meulenkamp, in: Mededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht, Vol. 258 (1966), p. 276-283
 Article: Hölzer der Niederrheinischen Braunkohlenformation, I. Hölzer der Braunkohlengrube “Anna” zu haanrade (Niederländisch Limburg)
J. van der Burgh, in: Mededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht, Vol. 207 (1964), p. 250-301