Go to Naturalis.nl

Publication list

Burgh, J. van der

1 to 2 of 2

 Article: Cornus mas L. als Nederlands indigeen en de noordgrens van het soortareaal
J. van der Burgh, F.P. Jonker, F.P.M. Bunnik, D. Landsmeer, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 11 (1983), p. 282-290
 Article: Wood-remains from the Lower Pleistocene of Tegelen (The Netherlands)
J. van der Burgh, in: Scripta Geologica, Vol. 25 (1974), p. 1-35