Go to Naturalis.nl

Publication list

Coesel, Peter F.M.

1 to 6 of 6

 Article: Cosmarium denboeri: een nieuwe, planktonische sieralgsoort met een groot potentieel verspreidingsgebied
Koos J. Meesters, Peter F.M. Coesel, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 32 (2007), p. 144-147
 Article: Aanvulling: Cosmarium denboeri: een nieuwe, planktonische sieralgsoort met een groot potentieel verspreidingsgebied
Koos J. Meesters, Peter F.M. Coesel, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 32 (2007), p. 159-159
 Article: Subatmofytische sieralgsoorten, nieuw voor de Nederlandse flora
Peter F.M. Coesel, Koos J. Meester, Henk J.F. Schulp, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 31 (2006), p. 137-141
 Article: Bijzondere sieralgvondsten in ‘De Wieden’
Peter F.M. Coesel, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 30 (2004), p. 1-6
 Article: Cosmocladium saxonicum De Bary: recente vondst van een interessante, zelden waargenomen sieralgsoort
Peter F.M. Coesel, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 30 (2004), p. 210-212
 Article: Cosmarium pokornyanum (Grunow) W. et G.S. West, een arctisch-alpiene desmidiaceeënsoort nieuw voor de Nederlandse flora
Peter F.M. Coesel, Koos (J.) Meesters, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 27 (2001), p. 115-118