Go to Naturalis.nl

Publication list

goudswaard, p.c

1 to 2 of 2

 Article: Onderzoek naar het voorkomen van Portunion maenadis en Priapion fraissei (Isopoda: Epicaridea) in het Nederlandse kustgebied
P.C. Goudswaard, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 32 (1985), p. 1-15
 Article: The genus Zoysia (Gramineae) in Malesia
P.C. Goudswaard, in: Blumea - Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants, Vol. 26 (1980), p. 169-175