Go to Naturalis.nl

Publication list

Haaren, A. van

1 to 6 of 6

 Chapter: Annelida - ringwormen
E.J. van Nieukerken, A. van Haaren, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 133-133
 Chapter: Aphanoneura
A. van Haaren, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 135-136
 Chapter: Oligochaeta - oligochaeten
A. van Haaren, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 137-138
 Chapter: Hirudinea - bloedzuigers
A. van Haaren, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 138-139
 Chapter: Branchiobdellida - branchiobdelle wormen
A. van Haaren, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 139-140
 Chapter: Tanaidacea - naaldkreeftjes
A. van Haaren, A. Gittenberger, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 192-192