Go to Naturalis.nl

Publication list

simons, j

1 to 10 of 16
1   11

 Chapter: Zygnematales
J. Simons, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 65-66
 Chapter: Viridiplantae - groene planten
J. Simons, E.J. van Nieukerken, M. Roos, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 62-63
 Chapter: Tribophyceae - geelgroene algen
J. Simons, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 84-84
 Chapter: Streptophyta
J. Simons, E.J. van Nieukerken, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 65-65
 Chapter: Stramenopila
E.J. van Nieukerken, J. Simons, A. de Cock, H. Stegenga, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 80-81
 Chapter: Phaeothamniophyceae
J. Simons, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 85-85
 Chapter: Heterokontophyta
J. Simons, H. Stegenga, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 83-83
 Chapter: Haptophyta (Prymnesiophyta)
R.P.T. Koeman, J. Simons, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 79-80
 Chapter: Glaucophyta
J. Simons, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 61-61
10   Chapter: Euglenophyceae - oogwieren
J. Simons, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 97-97