Go to Naturalis.nl

Publication list

zaneveld, j.s

1 to 2 of 2

 Article: De Kreeften van de Nederlandse Antillen
L.B. Holthuis, J.S. Zaneveld, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 3 (1958), p. 1-26
 Article: Marine Gastrotricha and Kinorhyncha from Scheveningen
J.S. Zaneveld, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 20 (1938), p. 257-262