Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.95"

1 to 10 of 22
1   11   21

 Chapter: Biodiversiteit en de terreinbeherende organisaties
B.F. van Tooren, B. Lucas, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 367-377
 Chapter: Biodiversiteit in de overzeese gebiedsdelen
P.C. Hoetjes, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 355-358
 Chapter: Biodiversiteit in het natuurbeheer
E.P.L. Hessels, B.F. van Tooren, in: Biodiversiteit in Nederland (1995), p. 153-166
 Chapter: Biodiversiteit in het Nederlandse natuurbeleid
A.N. van der Zande, Y.R. Hoogeveen, in: Biodiversiteit in Nederland (1995), p. 137-152
 Book: Biodiversiteit in Nederland
E.J. van Nieukerken, A.J. van Loon, (1995), 208 p.
 Chapter: Biodiversiteit in theorie en praktijk
R. Hengeveld, in: Biodiversiteit in Nederland (1995), p. 15-28
 Chapter: Biodiversiteit onderzoeken
M.P. Berg, E.J. van Nieukerken, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 17-40
 Chapter: Botanische diversiteit in Nederland: de getallen
R. van der Meijden, J.J. Vermeulen, G.M. Lokhorst, M.E. Noordeloos, H. van Dam, J.A. Sinkeldam, F.A.C. Kouwets, P.F.M. Coesel, in: Biodiversiteit in Nederland (1995), p. 43-48
 Chapter: De natuurlijke historie van biodiversiteit
E. Gittenberger, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 11-15
10   Book: De Nederlandse biodiversiteit
J. Noordijk, R.M.J.C. Kleukers, E.J. van Nieukerken, A.J. van Loon, (2010), 510 p.