Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Carcinus maenas"

1 to 2 of 2

 Article: Onderzoek naar het voorkomen van Portunion maenadis en Priapion fraissei (Isopoda: Epicaridea) in het Nederlandse kustgebied
P.C. Goudswaard, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 32 (1985), p. 1-15
 Article: On the occurrence of Carcinus maenas (Linnaeus) and its parasite Sacculina carcini Thompson in Burma, with notes on the transport of crabs to new localities
H. Boschma, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 47 (1972), p. 145-155