Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "inhaalslag"

1 to 2 of 2

 Book: De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuid-Friesland: verspreidingsonderzoek 2009.
B. Koese, J.G.M. Cuppen, (2009), 17 p.
 Book: De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland: inhaalslag 2006 / 2007
J.G.M. Cuppen, O. Vorst, B. Koese, H. Sierdsema, (2007), 37 p.