Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "parasitism"

1 to 2 of 2

 Article: New observations on scleractinian corals from Indonesia: 2. Sipunculan-associated species belonging to the genera Heterocyathus and Heteropsammia
B.W. Hoeksema, M.B. Best, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 65 (1991), p. 221-245
 Article: Onderzoek naar het voorkomen van Portunion maenadis en Priapion fraissei (Isopoda: Epicaridea) in het Nederlandse kustgebied
P.C. Goudswaard, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 32 (1985), p. 1-15