Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Anthribidae"

1 of 1

 Article: Naamlijst van de snuitkevers van Nederland en het omliggende gebied (Curculionoidea: Curculionidae, Apionidae, Attelabidae, Urodontidae, Anthribidae en Nemonychidae)
T. Heijerman, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 5 (1993), p. 19-46