Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Gammaridea"

1 to 3 of 3

 Article: Nieuwe en minder bekende vlokreeftjes van sublitorale harde bodems in het Deltagebied (Crustacea: Amphipoda: Gammaridea)
M.A. Faasse, G.W.N.M. van Moorsel, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 11 (2000), p. 19-44
 Article: Nieuwe vindplaatsen van het in Nederland uitgestorven gewaande vlokreeftje Echinogammarus stoerensis (Crustacea: Amphipoda: Gammaridea)
M.A. Faasse, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 9 (1999), p. 7-10
 Article: Gammaridea and Caprellidea (Crustacea — Amphipoda) of the Portuguese south-western continental shelf: taxonomy and distributional ecology
João Carlos Marques, Denise Bellan-Santini, in: Bijdragen tot de Dierkunde, Vol. 61 (1991), p. 65-87