Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Gracillariidae"

1 to 2 of 2

 Article: Explosieve verspreiding van de lindevouwmot: nu ook in Nederland?
C. Doorenweerd, B. van As, J. Scheffers, in: Entomologische Berichten, Vol. 74 (2014), p. 111-114
 Article: Cameraria ohridella rukt op naar het westen
E.J. van Nieukerken, in: Entomologische Berichten, Vol. 61, 12 (2001), p. 200-201