Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Pedicularia"

1 to 2 of 2

 Article: Het zuurtjeskoraal en anderer kleurrijke koralen
B.W. Hoeksema, in: Onderwatersport, Vol. 35 (2004), p. 28-43
 Article: Pedicularia vanderlandi spec. nov., a symbiotic snail (Caenogastropoda: Ovulidae) on the hydrocoral Distichopora vervoorti Cairns & Hoeksema, 1998 (Hydrozoa: Stylasteridae), from Bali, Indonesia
J. Goud, B.W. Hoeksema, in: Zoologische Verhandelingen, Vol. 334 (2001), p. 77-97