Go to Naturalis.nl

Search results

Query: keyword: "Rosa"

1 to 2 of 2

 Article: Gestolen kenmerken: wat zijn soorten in Rosa sect. Caninae?
R. Haveman, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 38 (2016), p. 13-21
 Article: Stigmella rolandi sp. n.: a widespread southern European species on Rosa (Lepidoptera: Nepticulidae).
E.J. van Nieukerken, in: Tijdschrift voor Entomologie, Vol. 133, 1 (1990), p. 239-243