Go to Naturalis.nl

Publication list

Nieukerken, E.J. van

AuthorsE.J. van Nieukerken, A.J. van Loon
TitleBiodiversiteit in Nederland
PublisherNationaal Natuurhistorisch Museum [etc.]
PlaceLeiden
Year1995
Pages208
ISBN90-73239-42-7  
Keywordsbiodiversiteit; Nederland
AbstractBiodiversiteit is een relatief nieuw begrip dat de rijkdom aan soorten en planten en dieren, maar ook van ecosystemen beschrijft. De toegenomen maatschappelijke zorg voor het verdwijnen van levensvormen heeft tijdens de Conferentie van Rio de Janeiro in 1992 geleid tot het Internationale Verdrag inzake de Biologische Diversiteit. Ook Nederland heeft als ondertekenaar van dit verdrag een bijzondere verantwoordelijkheid voor zijn eigen soorten planten en dieren. Hoeveel zijn dat er eigenlijk in Nederland? Wat doen overheid en particuliere natuurbescherming er aan om deze rijkdom in ons land te behouden? En wat is dat begrip biodiversiteit eigenlijk?

Dit boek probeert een antwoord te geven op een aantal van die vragen. Zo worden hier voor het eerst de aantallen in ons land voorkomende soorten planten en dieren gegeven (ca. 42.000), naast informatie over de groepen waartoe deze soorten behoren, waar ze leven, hoe men ze kan determineren en hoe het gesteld is met de achteruitgang. Nu is het al zeker dat meer dan 600 diersoorten uit Nederland zijn verdwenen en dat er veel meer bedreigd zijn. Anderzijds komen er telkens nieuwe soorten uit verre streken bij.

Wetenschappers geven hun visie op het begrip biodiversiteit en beleidsmakers bij de Vereniging Natuurmonumenten en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vertellen hoe we huns inziens het beste de biodiversiteit kunnen behouden. De door de overheid vastgestelde lijst van doelsoorten is ook in dit boek opgenomen evenals de volledige tekst van het Internationale Verdrag inzake de Biologische Diversiteit.
Classification42.95
NoteUitg. naar aanleiding van het gelijknamige symposium in de Stadsgehoorzaal Leiden, 19 november 1993
Met index, lit. opg. - Met samenvatting in het Engels
Document typebook
Download paperspdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133136 Inhoudsopgave
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133137 Voorwoord
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133138 Inleiding
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133139 Wat is biodiversiteit?
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133140 Biodiversiteit in theorie en praktijk
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133141 De samenstelling van de Nederlandse flora
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133142 Botanische diversiteit in Nederland
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133143 Zoologische diversiteit in Nederland
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133144 Het Nederlandse dierenrijk
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133145 Biodiversiteit in het Nederlandse natuurbeleid
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133146 Biodiversiteit in het natuurbeheer
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133147 Verdrag inzake Biologische Diversiteit
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133148 Summary- Biodiversity in the Netherlands
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133149 Auteursindex
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133150 Taxonomische index
pdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/133151 Colofon