Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland"

1 to 10 of 134
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

 Article: Ter afsluiting
NN, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 19 (1961), p. 198-198
 Article: Enkele opmerkingen over de vondst van Erica cinerea L. op terschelling I.V.M het voorkomen van E. scoparia L. en E. ciliaris L. Aldaar
C.G. van Leeuwen, V. Westhoff, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 18 (1961), p. 187-192
 Article: Carex divisa Huds. en enige opmerkingen over de waarden langs in Friese Ijsselmeerkust
D.T.E. v.d. Ploeg, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 18 (1961), p. 192-195
 Article: Carex divisa Huds
Th.J. Reichgelt, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 18 (1961), p. 195-195
 Article: De in Nederland adventieve Amsinckia-soorten
S.J. van Ooststroom, Th.J. Reichgelt, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 18 (1961), p. 195-196
 Article: Korte mededelingen
Joh. Bolman, S.E. de Jongh, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 18 (1961), p. 196-197
 Article: Carex x boenninghausiana Weihe
E.E. van der Voo, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 17 (1960), p. 177-178
 Article: Juncus inflexus L. in Friesland
O. Hoekstra, D.T.E. v.d. Ploeg, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 17 (1960), p. 178-180
 Article: Chenopodium Bonus-henricus L
E.E. van der Voo, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 17 (1960), p. 181-182
10   Article: Sambucus racemosa in de Zaanstreek
G. Londo, in: Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 17 (1960), p. 181-181