Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Zoologische Bijdragen"

11 to 20 of 88
1   11   21   31   41   51   61   71   81

11   Article: Cymothoide Isopoden van de Nederlandse kust en de Zuidelijke Noordzee
L.B. Holthuis, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 23 (1978), p. 28-33
12   Article: De Cephidae en Argidae van Nederland (Hymenoptera)
Y.D. Burggraaf - van Nierop, C. van Achterberg, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 39 (1990), p. 3-66
13   Article: De duizend- en miljoenpoten (Myriapoda) van de ondergrondse kalksteengroeven in Zuid-Limburg
C.A.W. Jeekel, L. van der Hammen, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 29 (1983), p. 53-70
14   Article: De Harders Chelon labrosus en Liza ramada bij 't Horntje—Texel
P. Boer, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 22-28
15   Article: De Isopode Anilocra physodes (Linnaeus, 1758) voor de Nederlandse kust gevonden
L.B. Holthuis, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 13 (1972), p. 21-23
16   Article: De Kleine Koornaarvis, Atherina mochon Valenciennes, 1835, in Nederland (Pisces, Atherinidae)
G. van der Velde, P.J.G. Polderman, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 13 (1972), p. 37-40
17   Article: De Kreeften van de Nederlandse Antillen
L.B. Holthuis, J.S. Zaneveld, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 3 (1958), p. 1-26
18   Article: De mariene Isopode Cymodoce truncata Leach, 1814, in Nederland gevonden
L.B. Holthuis, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 65-67
19   Article: De Nederlandse Clubionidae en hun verspreiding
P.J. van Helsdingen, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 25 (1978), p. 3-42
20   Article: De Nederlandse meerval, Silurus glanis Linnaeus
M. Boeseman, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 48-62