Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland"

AuthorNN
TitleTer afsluiting
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume19
Year1961
Issue1
Pages198-198
AbstractHet Correspondentieblad, dat gedurende enige jaren zijn diensten aan de Nederlandse floristiek en het Nederlandse vegetatie-onderzoek heeft bewezen, wordt met deze aflevering afgesloten. Het zal, zoals wij U reeds eerder mededeelden, in gedrukte vorm worden voortgezet onder de titel „Gorteria”.
Als laatste nummer van de serie ontvangt U hierbij een volledige inhoudsopgave van het blad, die naar wij hopen van nut zal kunnen zijn bij het naslaan van de erin voorkomende artikelen en korte mededelingen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571727