Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland"

AuthorsC.G. van Leeuwen, V. Westhoff
TitleEnkele opmerkingen over de vondst van Erica cinerea L. op terschelling I.V.M het voorkomen van E. scoparia L. en E. ciliaris L. Aldaar
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume18
Year1961
Issue1
Pages187-192
AbstractOp 8 okt 1960 vond de heer J.C. Tanis, custos van het Biologisch Station “Schellingerland” op Terschelling, in de nabijheid van dit Station een bloeiend exemplaar van Erica cinerea L. Na opzending van een bloeiende tak via ondergetekenden naar het Rijksherbarium werd deze determinatie bevestigd.
Deze opmerkelijke waarneming geeft aanleiding tot commentaar, temeer, daar men op het eerste gezicht geneigd is, hier enig verhand te zien met de ontdekking van twee andere, mediterraan-atlantische, Erica-soorten in dezelfde omgeving, te weten E. scoparia L. door Th.J. Reichgelt in 1952 (zie van Ooststroora en Reichgelt 1956) en E. ciliaris L. door P. Runge in 1955 (zie Runge 1956, van Ooststroom en Reichgelt 1956).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571762