Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland"

AuthorD.T.E. v.d. Ploeg
TitleCarex divisa Huds. en enige opmerkingen over de waarden langs in Friese Ijsselmeerkust
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume18
Year1961
Issue1
Pages192-195
AbstractIn Juni 1960 vond ik in gezelschap van mijn collega’s M. Baaijens en K. Boelens op de noordelijke Makkumer Waard een Carex-soort, die ik niet herkende. Bij determinatie bleek het te zijn de in Nederland niet eerder aangetroffen Carex divisa Huds., welke determinatie bevestigd werd door de heer Th.J. Reichgelt.
Alvorens nader op deze nieuwe vondst in te gaan, eerst iets over het terrein waar de plant werd aangetroffen. Langs de zuidelijke en westelijke kust van Friesland zijn na het tot stand komen van de Afsluitdijk en de daarmee gepaard gaande verlaging van de waterstand een aantal zandige platen nagenoeg permanent droog komen te liggen. Alleen hij storm raken de platen door opwaaiing soms overstroomd.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571691