Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland"

AuthorsS.J. van Ooststroom, Th.J. Reichgelt
TitleDe in Nederland adventieve Amsinckia-soorten
JournalCorrespondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume18
Year1961
Issue1
Pages195-196
AbstractHut determineren van de in Nederland nog al eens met graan aangevoerde vertegenwoordigers van het Boraginaceae-geslacht Amsinckia Lehm. levert met de in onze flora’s voorkomende tabellen nog al moeilijkheden op.
Bij de bewerking van dit geslacht voor de Flora Neerlandica stelden wij een determinatietabel op, die, naar het ons voorkomt, wat meer zekerheid geeft. Voor een juiste bepaling der soorten is het beslist nodig om of levende bloemen te onderzoeken òf gedroogde bloemen op te weken, daar anders het aantal nerven van de bloemkroon en de plaats van inplanting der meeldraden niet te zien zijn.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/571719