Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Nederlandse Faunistische Mededelingen"

AuthorBr.V. Lefeber
TitleVerspreidingsatlas van 64 soorten Nederlandse graafwespen (Hymenoptera: Sphecidae p.p.).
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
Volume2
Year1979
Pages3-95
ISSN0169-2453
KeywordsInsecta; Hymenoptera; Sphecidae; graafwespen; atlas; verspreiding; Nederland
AbstractINHOUD
1 . Inleiding................ 3
2. lets over de levenswijze van graafwespen ............... 5
3. Materiaal................ 6
4. Verder onderzoek ............ 10
5. Systematische lijst van de Nederlandse Sphecidae................ 11
6. Verspreidingskaarten .......... 13
7. Literatuur............... 88
8. Samenvatting.............. 90
9. Summary................. 90
10. Bijlagen................ 91
1 1. Index.................. 94
1.
INLEIDING
Het voor U liggende werk behandelt de verspreiding in Nederland van een groot aantal soorten in ons land voorkomende graafwespen. Van deze groep der Sphecidae zijn de volgende subfamilies opgenomen: Ampulicinae, Sphecinae, Philanthinae, Nyssoninae, Mellininae, Astatinae en van de Larrinae de Tachytini, de Miscophini en de Trypoxylonini.
Het belangrijkste onderdeel vormen de verspreidingskaarten, met daarbij een korte beschouwing
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/148670