Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Sammlungen des Geologischen Reichs-Museums in Leiden. Serie 1, Beiträge zur Geologie Ost-Asiens und Australiens"

AuthorJ.M. van der Vlerk
TitleEen nieuwe Cycloclypeussoort van Oost-Borneo
JournalSammlungen des Geologischen Reichs-Museums in Leiden. Serie 1, Beiträge zur Geologie Ost-Asiens und Australiens
Volume10
Year1915
Issue1
Pages137-140
AbstractIn het Geologisch Museum te Leiden bevindt zich een foraminiferencollectie, waarop ik door de vriendelijkheid van den conservator, Prof. Dr. H. GERTH, opmerkzaam werd gemaakt. Het materiaal is afkomstig van Goenoeng Mlendong bij Kari Orang (Koetei, Oost-Borneo) en is in 1902 door Prof. Dr. M. SCHMIDT verzameld. Daar het mogelijk bleek de foraminiferen uit te slibben, konden van de meeste genera de species bepaald worden. Het waren de volgende: Lepidocyclina angulosa PROVALE. Lepidocyclina Ferreroi PUOVALE. Lepidocyclina insulaenatalis JONES en CHAPMAN. Lepidocyclina sumatrensis BRADY. Lepidocyclina Martini SCHLUMBERGER. Lepidocyclina Andrewsiana JONES en CHAPMAN. Cycloclypeus annulatus MARTIN. Cycloclypeus neglectus MARTIN. Cycloclypeus Martini nov. spec. Operculina complanata DEFRANCE. Operculina granulosa LEYMERIE. Amphistegina Lessonii D’ORBIGNY. Nummulites cf. Cumingii CARPENTER. Gypsina globulus REUSS. Alveolinella cf. bontangensis RUTTEN. Clavulina angularis D’OEBIGNY. Carpentaria proteiformis GOËS. Nodosaria raphanus LINNÊ. Cristellaria mamilligera KARRER. Planorbulina larvata PARKER en JONES. Textularia sp.
De laag waarin deze foraminiferen voorkomen is dus gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke Lepidocyclinae en Cycloclypei en van Alveolinella cf. bontangensis RUTTEN. Ze kan dus tot RUTTENS „Poeloe Balanglagen” gebracht worden ¹).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/552419