Go to Naturalis.nl

Search results

Query: journal: "Sammlungen des Geologischen Reichs-Museums in Leiden. Serie 1, Beiträge zur Geologie Ost-Asiens und Australiens"

AuthorH. Bücking
TitleZur Geologie von Nord- und Ost-Sumatra
JournalSammlungen des Geologischen Reichs-Museums in Leiden. Serie 1, Beiträge zur Geologie Ost-Asiens und Australiens
Volume8
Year1912
Issue1
Pages1-101
Abstract1. VAN CAETS Baron DE RAET, Reize in de Battaklanden in December 1866 en Januari 1867, Tijdschrift voor Ind. Taal-, Land- en Volkenkunde, XXII, 1875, S. 164—219. 2. VERBEEK, R. D. M., Topograph. en geolog. beschrijving van een gedeelte van Sumatra’s Westkust. Batavia 1883.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/552376