Go to Naturalis.nl

Publication list

Cuppen, J.G.M.

AuthorsJ. Noordijk, H. Wijnhoven, J.G.M. Cuppen
TitleThe distribution of the invasive harvestman Dicranopalpus ramosus in the Netherlands (Arachnida: Opiliones).
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume26
Year2007
Pages65-68
ISSN01692453
Keywordshooiwagens; Opiliones; verspreiding; Nederland
AbstractDe verspreiding van de invasieve hooiwagen Dicranopalpus ramosus in Nederland
(Arachnida: Opiliones)
De hooiwagen Dicranopalpus ramosus (Simon, 1909) werd in 1993 voor het eerst in Nederland
waargenomen. In deze bijdrage worden alle sindsdien bekend geworden vindplaatsen gebundeld.
Wij concluderen dat de soort vrijwel geheel Nederland heeft gekoloniseerd, misschien het
noordoosten uitgezonderd. De soort wordt vaak gezien op muren van gebouwen, in tuinen,
parken en bermen. Aangezien deze karakteristieke soort ook door niet-entomologen gemakkelijk
te herkennen is en op muren eenvoudig opgemerkt wordt, is het voorkomen in meer natuurlijke
habitats hoogstwaarschijnlijk onderschat. We verwachten dat D. ramosus zich in de Atlantische
klimaatzone verder naar het noorden zal uitbreiden, zeer waarschijnlijk binnenkort al tot in
Denemarken.
Classification42.74
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/159594