Go to Naturalis.nl

Publication list

Faasse, M.A.

11 to 14 of 14
1   11

11   Article: Nieuwe vindplaatsen van het in Nederland uitgestorven gewaande vlokreeftje Echinogammarus stoerensis (Crustacea: Amphipoda: Gammaridea)
M.A. Faasse, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 9 (1999), p. 7-10
12   Article: Overzicht van de Nederlandse Leptolida (=Hydroida) (Cnidaria: Hydrozoa)
W. Vervoort, M.A. Faasse, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 32 (2009), p. 1-207
13   Article: The occurrence of Sagartia elegans (Dalyell, 1848) (Anthozoa: Actiniaria) in the Netherlands
R.M.L. Ates, R. Dekker, M.A. Faasse, J.C. den Hartog, in: Zoologische Verhandelingen, Vol. 323 (1998), p. 263-276
14   Article: The Pontocaspian Mysid Hemimysis anomala Sars, 1907, new to the fauna of the Netherlands
M.A. Faasse, in: Bulletin Zoologisch Museum, Vol. 16 (1998), p. 73-76