Go to Naturalis.nl

Publication list

Faasse, M.A.

11 to 20 of 21
1   11   21

11   Article: Mariene en estuariene vlokreeftjes van zachte bodems in het deltagebied (Crustacea: Gammaridea)
M.A. Faasse, E. Stikvoort, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 17 (2002), p. 57-86
12   Article: Faunistisch overzicht van de Nederlandse kelkwormen (Entoprocta).
M.A. Faasse, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 24 (2006), p. 7-11
13   Article: Extension of the range of the bryozoans Tricellaria inopinata and Bugula simplex in the North-east Atlantic Ocean (Bryozoa: Cheilostomatida)
H. de Blauwe, M.A. Faasse, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 14 (2001), p. 103-112
14   Chapter: Entoprocta - kelkdiertjes, kelkwormen
M.A. Faasse, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 129-130
15   Chapter: Ectoprocta - mosdiertjes
M.A. Faasse, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 130-131
16   Article: De zeepissebed Uromunna spec, de eerste waarneming van de familie Munnidae in Nederland (Isopoda)
M.A. Faasse, A.H.M. Ligthart, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 41 (2013), p. 43-47
17   Article: De steelkwallen van Nederland (Cnidaria: Staurozoa)
M.A. Faasse, S. Waajen, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 35 (2011), p. 61-67
18   Article: De springstaart Axelsonia littoralis nieuw voor de fauna van Nederland (Hexapoda: Collembola)
M.P. Berg, M.A. Faasse, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen, Vol. 19 (2003), p. 101-104
19   Article: De molkreeften Upogebia deltaura en U. stellata en geassocieerde soorten in de Noordzee (Decapoda: Upogebiidae)
D. Tempelman, G.W.N.M. van Moorsel, M.A. Faasse, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 41 (2013), p. 15-29
20   Article: Current status of the freshwater Mysidae in The Netherlands, with records of Limnomysis benedeni Czerniavsky, 1882, a Pontocaspian species in Dutch Rhine branches
B. Kelleher, G. van der Velde, K.J. Wittmann, M.A. Faasse, A. bij de Vaate, in: Bulletin Zoologisch Museum, Vol. 16 (1999), p. 89-94