Go to Naturalis.nl

Publication list

Gittenberger, E.

AuthorE. Gittenberger
TitleWat is biodiversiteit?
PublisherNationaal Natuurhistorisch Museum [etc.]
PlaceLeiden
Book/source titleBiodiversiteit in Nederland  
Year1995
Pages5-14
EditorsE.J. van Nieukerken, A.J. van Loon
ISBN90-73239-42-7  
Keywordsbiodiversiteit; evolutie; vormenrijkdom; uitsterven; soorten
AbstractMet de populaire term biodiversiteit wordt verwezen naar de enorme vormenrijkdom die het leven kenmerkt, van genen en eiwitmoleculen tot soorten van organismen en levensgemeenschappen. De huidige biodiversiteit is het resultaat van een zeer onregelmatig, principieel onvoorspelbaar evolutionair proces, gekarakteriseerd door tal van extreem asymmetrisch verlopende ontwikkelingen. Het toeval speelt bij de evolutie een belangrijkere rol dan regels en wetmatigheden.
Naast het ontstaan van nieuwe vormen, is ook het verdwijnen, uitsterven, door geleidelijke verandering of letterlijk, min of meer incidenteel of catastrofaal, steeds een wezenlijke factor geweest. Dit kan en mag evenwel geen argument zijn om het actuele, massale uitsterven onder menselijke invloed als een ‘natuurlijk gebeuren’ te bagatelliseren. Een regeneratie van de biodiversiteit, volgend op een massaal uitsterven, is ongetwijfeld ook dit keer mogelijk, maar zal naar menselijke maatstaven heel lang duren, te lang.
Classification42.95
Document typechapter
Download paper http://www.repository.naturalis.nl/document/182632