Go to Naturalis.nl

Publication list

Gmelig Meyling, A.

AuthorsR.H. de Bruyne, A.W. Gmelig Meyling, A. Boesveld
TitleMollusken
PublisherEIS-Nederland
PlaceLeiden
Book/source titleDe soorten van het leefgebiedenbeleid  
Year2008
Pages108-144
EditorV.J. Kalkman
KeywordsMollusken; Mollusca; Natuurbescherming; leefgebieden; beleid
AbstractFactsheets van de mollusken van het leefgebiedenbeleid.
Document typechapter
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/95263