Go to Naturalis.nl

Publication list

Gmelig Meyling, A.

11 to 12 of 12
1   11

11   Article: Description of a new Caprella-species from the Netherlands: Caprella macho nov. spec. (Crustacea, Amphipoda, Caprellidea)
D. Platvoet, R.H. de Bruyne, A.W. Gmelig Meyling, in: Bulletin Zoologisch Museum, Vol. 15 (1995), p. 1-4
12   Book: Bedreigde en verdwenen land- en zoetwaterweekdieren in Nederland (Mollusca) basisrapport met voorstel voor de rode lijst
R. de Bruyne, H. Wallbrink, A. Gmelig Meyling, (2003)