Go to Naturalis.nl

Publication list

Kleukers, R.M.J.C.

211 to 220 of 242
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241

211   Chapter: Bivalvia - tweekleppigen
R.H. de Bruyne, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 142-144
212   Chapter: Biota - Leven
E.J. van Nieukerken, M. Roos, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 57-57
213   Chapter: Biogeography and ecology of southern Portuguese butterflies and burnets (Lepidoptera)
T. Schmitt, in: Changes in ranges: invertebrates on the move. Proceedings of the 13th International Colloquium of the European Invertebrate Survey, Leiden, 2-5 September 2001 (2003), p. 69-78
214   Chapter: Biodiversiteit onderzoeken
M.P. Berg, E.J. van Nieukerken, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 17-40
215   Chapter: Biodiversiteit in de overzeese gebiedsdelen
P.C. Hoetjes, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 355-358
216   Chapter: Biodiversiteit en de terreinbeherende organisaties
B.F. van Tooren, B. Lucas, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 367-377
217   Book: Beschermingsplan sprinkhanen en krekels in Limburg
R.M.J.C. Kleukers, P.H. van Hoof, (2003), 199 p.
218   Chapter: Bathynelacea
A. Gittenberger, C.H.J.M. Fransen, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 188-188
219   Chapter: Bacillariophyceae - kiezelwieren
H. van Dam, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 87-89
220   Chapter: Aves - vogels
F. Hustings, C. van Turnhout, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 296-301