Go to Naturalis.nl

Publication list

koster, j.c

AuthorsK.J. Huisman, J.C. Koster, E.J. van Nieukerken, S.A. Ulenberg
TitleMicrolepidoptera in Nederland in 2004
JournalEntomologische berichten
Volume66
Year2006
Issue2
Pages38-55
ISSN0013-8827
Keywordsfaunistiek; nieuwe waarneming; provincies; uitbreiding areaal
AbstractHet jaar 2004 was weer warm, maar natter dan de vorige jaren. Verzamelaars van kleine vlinders vonden het een slecht jaar; desalniettemin zijn er nooit eerder van zoveel soorten in een jaar waarnemingen gemeld (196). Opmerkelijk is wel dat er voor het eerst sinds 1982 geen soorten nieuw voor de fauna werden gevonden. Het grote aantal nieuwe vondsten voor met name de noordelijke provincies is te danken aan enkele zeer actieve werkgroepen en verzamelaars: deze vondsten vertegenwoordigen vooral een toename van de kennis door betere inventarisatie, naast enkele werkelijke uitbreidingen.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/132697