Go to Naturalis.nl

Publication list

Land, J. van der

31 to 35 of 35
1   11   21   31

31   Article: Een Orobanche als graanadventief
J. van der Land, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 2 (1964), p. 22-24
32   Chapter: Chaetognatha - pijlwormen
J. van der Land, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 119-119
33   Chapter: Catenulida & Rhabditophora (‘Turbellaria’) - trilhaarwormen
G. van der Velde, J. van der Land, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 121-122
34   Article: A new peritrichous Ciliate as a symphoriont on a Tardigrade
J. van der Land, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 39 (1964), p. 85-88
35   Article: A new Aschelminth, probably related to the Priapulida
J. van der Land, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 42 (1968), p. 237-250