Go to Naturalis.nl

Publication list

Nieukerken, E.J. van

131 to 140 of 312
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311

131   Article: Microlepidoptera in Nederland 2005
K.J. Huisman, J.C. Koster, E.J. van Nieukerken, W.N. Ellis, in: Entomologische Berichten, Vol. 67 (1-2) (2007), p. 34-47
132   Chapter: Mesozoa - middendiertjes
J. van der Land, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 118-118
133   Article: Meijendel als milieu voor waterorganismen : fauna van de wateren in Meijendel, I
E.J. van Nieukerken, J. van Tol, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 23 (1978), p. 38-69
134   Chapter: Megaloptera - elzenvliegen
W. Hogenes, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 238-238
135   Chapter: Mecoptera - schorpioenvliegen & sneeuwspringers
W. Hogenes, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 256-256
136   Chapter: Marchantiophyta, Anthocerotophyta & Bryophyta - mossen
H.N. Siebel, H.J. During, L.B. Sparrius, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 68-70
137   Chapter: Mammalia - zoogdieren
J. Dekker, J. Thissen, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 290-293
138   Chapter: Malacostraca - echte kreeftachtigen
C.H.J.M. Fransen, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 186-186
139   Article: Macrofauna van de wateren in "De Grrote Peel" : een voorjaarsbeeld
E.J. van Nieukerken, J. van Tol, in: De levende natuur, Vol. 75 (1972), p. 132-140
140   Chapter: Lophotrochozoa
E.J. van Nieukerken, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 120-120