Go to Naturalis.nl

Publication list

Noordijk, J.

201 to 210 of 231
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231

201   Chapter: Blattodea - kakkerlakken
W.R.B. Heitmans, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 207-208
202   Chapter: Bivalvia - tweekleppigen
R.H. de Bruyne, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 142-144
203   Chapter: Biota - Leven
E.J. van Nieukerken, M. Roos, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 57-57
204   Chapter: Biodiversiteit onderzoeken
M.P. Berg, E.J. van Nieukerken, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 17-40
205   Chapter: Biodiversiteit in de overzeese gebiedsdelen
P.C. Hoetjes, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 355-358
206   Chapter: Biodiversiteit en de terreinbeherende organisaties
B.F. van Tooren, B. Lucas, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 367-377
207   Chapter: Bathynelacea
A. Gittenberger, C.H.J.M. Fransen, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 188-188
208   Chapter: Bacillariophyceae - kiezelwieren
H. van Dam, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 87-89
209   Chapter: Aves - vogels
F. Hustings, C. van Turnhout, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 296-301
210   Chapter: Auchenorryncha - cicaden
C.F.M. den Bieman, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 219-220