Go to Naturalis.nl

Publication list

Peeters, T.

11 to 13 of 13
1   11

11   Book: Bijen en graafwespen in zes terreinen van Natuurmonumenten
T.M.J. Peeters, M. Reemer, (2003), 67 p.
12   Book: Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.) basisrapport met voorstel voor de rode lijst
T.M.J. Peeters, M. Reemer, (2003), 98 p.
13   Chapter: Apidae - bijen
T.M.J. Peeters, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 278-279