Go to Naturalis.nl

Publication list

Smit, J.T.

AuthorsE. de Bree, S. Bot, J.T. Smit
TitleDe rode snuitvlieg Rhingia rostrata terug in Nederland (Diptera: Syrphidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume40
Year2013
Pages15-21
ISSN0169-2453
KeywordsDiptera; Syrphidae; Rhingia rostrata; Nederland; verspreiding; herkenning
AbstractSnuitvliegen zijn rare snuiters onder de zweefvliegen. Ze hebben een verlengd gezicht en een lange tong. Hiermee kunnen ze foerageren op bloemen met diepliggende nectar, in tegenstelling tot de meeste andere zweefvliegen. Als genus zijn de vliegen makkelijk herkenbaar, maar de zeer zeldzame soorten tussen de zeer algemene gewone snuitvlieg uithalen was niet altijd even makkelijk. In dit artikel wordt de herontdekking van de rode snuitvlieg beschreven en een tabel gegeven voor de drie Noordwest-Europese soorten.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/621028