Go to Naturalis.nl

Publication list

Velde, G. van der

11 to 20 of 22
1   11   21

11   Article: Identification, invasion and population development of the ponto-caspian isopod Jaera istri Veuille (Janiridae) in the lower Rhine, the Netherlands
B. Kelleher, A. bij de Vaate, M. Swarte, A.G. Klink, G. van der Velde, in: Beaufortia, Vol. 50 (2000), p. 89-94
12   Article: Een hydrobiologische inventarisatie van sloten in het Oude Land van Strijen en de St. Anthonie-polder (Hoekse Waard)
E.J. van Nieukerken, G. van der Velde, in: De levende natuur, Vol. 76 (1973), p. 273-279
13   Article: De waarde van de Kagerplassen, vastgesteld aan de hand van de macrofauna, in het bijzonder die van de oevers
A.L. van Berge - Henegouwen, G. van der Velde, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 17 (1975), p. 4-21
14   Article: De verspreiding van Nymphaea candida Presl en Nymphaea alba L. in Nederland
Th.G. Giesen, G. van der Velde, in: Gorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, Vol. 9 (1978), p. 61-66
15   Article: De Kleine Koornaarvis, Atherina mochon Valenciennes, 1835, in Nederland (Pisces, Atherinidae)
G. van der Velde, P.J.G. Polderman, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 13 (1972), p. 37-40
16   Article: Current status of the freshwater Mysidae in The Netherlands, with records of Limnomysis benedeni Czerniavsky, 1882, a Pontocaspian species in Dutch Rhine branches
B. Kelleher, G. van der Velde, K.J. Wittmann, M.A. Faasse, A. bij de Vaate, in: Bulletin Zoologisch Museum, Vol. 16 (1999), p. 89-94
17   Chapter: Catenulida & Rhabditophora (‘Turbellaria’) - trilhaarwormen
G. van der Velde, J. van der Land, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 121-122
18   Chapter: BRONPLATWORM CRENOBIA ALPINA (DANA, 1766)
V.J. Kalkman, G. van der Velde, in: De soorten van het leefgebiedenbeleid (2008), p. 101-104
19   Article: Brederveldia bidentata gen. n., sp. n., a new species of the family Trigonostomidae (Turbellaria, Neorhabdocoela) from the Netherlands
G. van der Velde, J.L.M.W. van de Winkel, in: Bulletin Zoologisch Museum, Vol. 4 (1975), p. 197-198
20   Article: Anatomical evidence for the occurrence of Lymnaea (Galba) palustris (O.F. Müller, 1774) and L. (Galba) corvus (Gmelin, 1778) (Gastropoda: Lymnaeidae) in the Netherlands
G. van der Velde, C.M. van Kessel, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 58 (1984), p. 341-352