Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.71"

31 to 36 of 36
1   11   21   31

31   Article: Chaetognatha of the genus Eukrohnia Von Ritter-Záhony in the material of the Snellius Expedition
H. Schilp, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 39 (1964), p. 533-549
32   Article: Branchiodrilus hortensis, een nieuwe exotische borstelworm in Nederland (Annelida: Oligochaeta)
T. van Haaren, M. Soes, R. Munts, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 22 (2005), p. 17-21
33   Chapter: Bloedzuigers
B. Koese, in: De soorten van het leefgebiedenbeleid (2008), p. 145-147
34   Article: Al wat wemelt - Evertebraten in cultuurhistorische context.
M. Schouten, in: Nieuwsbrief European Invertebrate Survey – Nederland, Vol. 48 (2009), p. 8-10
35   Article: A new peritrichous Ciliate as a symphoriont on a Tardigrade
J. van der Land, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 39 (1964), p. 85-88
36   Article: A new Aschelminth, probably related to the Priapulida
J. van der Land, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 42 (1968), p. 237-250