Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.71"

1 to 10 of 36
1   11   21   31

 Article: A new Aschelminth, probably related to the Priapulida
J. van der Land, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 42 (1968), p. 237-250
 Article: A new peritrichous Ciliate as a symphoriont on a Tardigrade
J. van der Land, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 39 (1964), p. 85-88
 Article: Al wat wemelt - Evertebraten in cultuurhistorische context.
M. Schouten, in: Nieuwsbrief European Invertebrate Survey – Nederland, Vol. 48 (2009), p. 8-10
 Chapter: Bloedzuigers
B. Koese, in: De soorten van het leefgebiedenbeleid (2008), p. 145-147
 Article: Branchiodrilus hortensis, een nieuwe exotische borstelworm in Nederland (Annelida: Oligochaeta)
T. van Haaren, M. Soes, R. Munts, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 22 (2005), p. 17-21
 Article: Chaetognatha of the genus Eukrohnia Von Ritter-Záhony in the material of the Snellius Expedition
H. Schilp, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 39 (1964), p. 533-549
 Article: De betekenis van Natuurvriendelijke oevers voor de Macrofauna
M. Soesbergen, W. Rozier, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 21 (2004), p. 123-136
 Article: De soortenlijst van het Naturalis-terrein.
J.T. Smit, M. Reemer, in: Nieuwsbrief European Invertebrate Survey – Nederland, Vol. 48 (2009), p. 16-28
 Article: De tweekleppigen van het Noordzeekanaal (Mollusca: Bivalvia).
T. van Haaren, D. Tempelman, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 24 (2006), p. 89-116
10   Article: Distribution and ecology of Aulodrilus japonicus in the Netherlands (Oligochaeta: Tubificidae)
T.-H. van den Hoek, P. Verdonschot, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 23 (2005), p. 103-112