Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.74"

AuthorsH. Smit, B. van Maanen, T.H. van den Hoek, R. Wiggers, B. Knol
TitleNew records of rare water mites from the Netherlands (Acari: Hydrachnidia)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
Volume18
Year2003
Pages123-136
ISSN01692453
KeywordsNederland; verspreiding; Biotopen
AbstractNieuwe waarnemingen van zeldzame watermijten in Nederland (Acari: Hydrachnidia)
De recent gepubliceerde atlas van de Nederlandse watermijten heeft een aantal mensen gestimuleerd meer aandacht aan deze groep van aquatische macrofauna te besteden. In de korte periode sinds deze publicatie zijn vijf nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna gevonden: Lebertia sefvei, Atractides gibberipalpis, Atractides tener, Arrenurus tetracyphus en Arrenurus nielseni. Verder zijn er vijf soorten gevonden die al enkele decennia niet meer waren waargenomen. Deze nieuwe waarnemingen zijn slechts voor een deel toe te schrijven aan de vergrote interesse in deze groep. Verscheidene waarnemingen zijn namelijk gedaan in beken die al intensief in de periode 1990-2000, of zelfs nog langer, gemonitord werden. Aangezien de meest interessante waarnemingen afkomstig zijn uit beken, is de voorzichtige conclusie getrokken dat de kwaliteit van beken, in de breedste zin, verbeterd is. De kwaliteit is echter nog lang niet op het oude niveau. Een aantal genera, zoals Aturus, was vroeger zeer talrijk, maar is tegenwoordig nog steeds zeldzaam.
Classification42.74
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/46363