Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.74"

371 to 380 of 639
1 ... 61 ... 121 ... 191 ... 251 ... 311 ... 351   361   371   381   391 ... 441 ... 511 ... 571 ... 631

371   Chapter: Hexapoda - zespotigen
E.J. van Nieukerken, M.P. Berg, in: De Nederlandse biodiversiteit (2010), p. 196-196
372   Article: Heteromysis gerlachei (Bonnier & Pérez) et les espèces actuellement confondues sous le nom d'Heteromysis harpax (Crustacea Mysidacea)
H. Nouvel, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 39 (1964), p. 37-44
373   Article: Het voorkomen van de miljoenpoot Polydesmus coriaceus in Nederland (Diplopoda: Polydesmidae).
M.P. Berg, A. Vegh, W. Kreeftenberg, in: Nederlandse Faunistische Mededelingen Leiden, Vol. 29 (2008), p. 75-77
374   Article: Het erwtekrabbetje, Pinnotheres pisum (L.), als commensaal van de paardemossel, Modiolus modiolus (L.)
B.W. Hoeksema, in: Het zeepaard, Vol. 41 (1981), p. 79-79
375   Article: Hermit Crabs (Decapoda: Anomura: Paguridea) from the Seychelles
P.A. McLaughlin, P.J. Hogarth, in: Zoologische Verhandelingen, Vol. 318 (1998), p. 1-48
376   Article: Herkenning en biotoop van de West-Europese Dexaminidae (Crustacea, Amphipoda)
W. Vader, in: Zoologische Bijdragen, Vol. 11 (1969), p. 59-67
377   Article: Hemicyclops thalassius nov. spec. (Copepoda, Cyclopoida) from Mar del Plata, with revisionary notes on the family Clausidiidae
W. Vervoort, F. Ramirez, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 41 (1966), p. 195-220
378   Article: Harietella simulans (T. Scott, 1894), a commesal Copepod on Limonoria lignorum (Rathke)
W. Vervoort, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 30 (1950), p. 297-305
379   Article: H. Milne Edwards's "Histoire Naturelle des Crustacés" (1834-1840) and its dates of publication
L.B. Holthuis, in: Zoologische Mededelingen, Vol. 53 (1979), p. 285-296
380   Chapter: GROTE GERANDE OEVERSPIN DOLOMEDES PLANTARIUS (CLERCK, 1757)
P.J. van Helsdingen, in: De soorten van het leefgebiedenbeleid (2008), p. 148-151