Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.75"

AuthorsJ. Noordijk, M. Lammers, Th. Heijerman
TitleDe strooiselbewonende hooiwagens van stuwwalbossen (Opiliones)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume38
Year2012
Pages17-24
ISSN0169-2453
KeywordsOpiliones; Nederland; stuwwallen; verspreiding
AbstractIn het voorjaar van 2011 bemonsterden wij achttien bospercelen op drie stuwwalcomplexen langs de Nederrijn met potvallen op hooiwagens. Op elk stuwwalcomplex werden zes opstanden met elk een andere boomsoort onderzocht: beuk, berk, inlandse eik, Amerikaanse eik, hazelaar en linde. In dit artikel bespreken we de aangetroffen
hooiwagens en hun voorkomen in de bostypen en op de stuwwalcomplexen. Het blijkt dat de onderzochte stuwwalbossen een uniek karakter hebben, waarbij algemene bossoorten worden aangevuld met zeldzamere soorten afkomstig uit het rivierengebied.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/555343