Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.75"

AuthorsP. Boer, M. Brooks
TitleSuccesvolle buitenshuis vestigingen van de Argentijnse mier Linepithema humile in Nederland (Hymenoptera: Formicidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume31
Year2009
Pages17-23
ISSN01692453
KeywordsHymenoptera; Formicidae; exoten; verspreiding; biologie; Nederland
AbstractIn 1976 werd de Argentijnse mier Linepithema humile voor het eerst in Nederland waargenomen. Daarna zijn tientallen waarnemingen gedaan. Hoewel ze ook wel buitenshuis werden gezien, werd aangenomen dat het om een subtropische exoot ging die zich binnenshuis ophoudt. Uit recent naspeurwerk blijkt dat deze wereldwijd voorkomende plaagmier zich in het relatief koude Nederland uitstekend buitenshuis kan handhaven.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/446787