Go to Naturalis.nl

Search results

Query: classification: "42.75"

AuthorsJ. Smit, A.H. de Wilde
TitleNieuwe vondsten van de doornkaakzandbij Andrena trimmerana in Nederland (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume42
Year2014
Pages75-79
ISSN0169-2453
KeywordsHymenoptera; Apoidea; Andrenidae; Andrena trimmerana; Nederland; herkenning; verspreiding; biologie
AbstractDe doornkaakzandbij ziet er in het voorjaar een beetje anders uit dan in de zomer. Daarom worden de voorjaarsdieren door sommigen tot een andere soort beschouwd dan de zomerdieren. Uit Nederland zijn slechts drie exemplaren bekend: twee uit het voorjaar en één uit de zomer. Toevallig komen alle exemplaren uit hetzelfde gebied. Of is dit geen toeval?
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645899